Bảng vàng xếp hạng của Aloskins bắt đầu rồi,tham gia hăng hái nhận quà thoải mái
Dựa vào tổng gái trị vật phẩm và tổng lần tham gia, mỗi tuần có 10 người chơi sẽ nhận được quà tặng.

Mỗi tuần sẽ tặng quà cho 10 người chơi mở được đồ có giá trị đồ cộng dồn cao nhất.

Cách thời gian kết thức còn:

Tổng tích lũy của tuần

8267,00

Mỗi tuần sẽ tặng quà cho 10 người chơi có tổng lần mở hòm cao nhất.

Cách thời gian kết thức còn:

Tổng tích lũy của tuần

2755,00

Nhiều hơn
1
Aloskins ra mắt hoạt động bảng vàng xếp hạng,bảng xếp hạng dựa vào vật phẩm và lần.Bảng xếp hạng sẽ diễn ra 1 tuần 1 lần,người chơi có thể thông qua chơi mở hòm và chơi battle. Mỗi tuần sẽ chọn ra 10 người chơi có tổng giá trị nhân phẩm cộng dồn cao nhất và người chơi có số lượng tham gia trò chơi nhiều nhất sẽ nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn từ Aloskins.
2
10 phút cập nhập bảng xếp hạng mới 1 lần, chủ nhật hàng tuần sẽ kết thúc. Số tiền thưởng sẽ chuyển trục tiếp và số dư, bạn vui lòng chú ý đến thông báo nha!
3
Xếp hạng 1 đến 3 trong bảng xếp hạng sẽ nhận được 60% giá trị giải thưởng,xếp hạng 4 đến 6 nhận được 30% giá trị giải thưởng, xếp hạng 7 đến 10 nhận được 10% giá trị giải thưởng!! Ngoài ra xếp hạng 1 đến 3 sẽ phân thành xếp hạng 1 nhận được 42% ,

Hoạt động lần này do Aloskins thực hiện

Danh sách bảng vàng xếp hạng

Tổng giải thưởng:

Xếp hạng Người dùng Tổng giá trị Nhận được phần thưởng
Xếp hạng Người dùng Tổng lần Nhận được phần thưởng